Norsk   English

Opptak (BAC4)

4-årig fulltidsstudium til Bachelorgrad i Eurytmi

Neste opptak av nytt årskurs er høsten 2014. 

Opptak til 1.  og 2. studieår 2014/2015 - søknadsfrist 15. april. Søk nå!

Opptakskrav

  • Minstealder 19 år
  • Generell studiekompetanse for høyere utdanning
  • Kjennskap til antroposofi og eurytmi
  • Interesse for språk, diktning og musikk

Studieavgift

Studieavgiften er kr. 20 000 pr. år. Det er anledning til å søke om lån og stipend i Statens lånekasse.

Søknaden

  • Søknaden fylles inn i høyskolens søknadsskjema og 2 passfoto vedlegges.
  • Alle som søker må ha en personlig samtale med høyskolens ledelse før de blir tatt opp, og det vil i den forbindelse også bli avholdt en opptaksprøve

Søknaden skal sendes til:

Den norske Eurytmihøyskole
Prof. Dahls gt. 30
0260 Oslo
Norge

Eller på mail til dneeurytmino

 

For utenlandske studenter

Kommer du til skolen fra utlandet bør du besøke nettstedet Study in Norway

Utenlandske statsborgere får ikke offentlig studiestøtte i Norge. Nordiske studenter henvises til: http://www.norden.org/sv/<wbr />norden-foer-dig/studera-i-<wbr />norden/studera-i-norge

 

©2014 Den norske eurytmihøyskole   dneeurytmino   Design: LiliO Design