Norsk   English

Et liv i bevegelse

Bachelor i eurytmi – En fireårig
profesjonsutdanning til utøvende
kunstner og eurytmilærer.

Oppgradering til bachelor
Videreutdanning for eurytmister.
Ta kontakt på dne@eurytmi.no
for mer informasjon.

Foto: Henrik Thaulow

Nytt opptak til bachelor i Eurytmi høsten 2015

1. studieår; det er mulig å gå kun ett år (60stp)
2. og 3. studieår har ledige plasser!

Send søknad innen 15. april

Aktuelt

Åpen Dag onsdag 11.mars

Besøk klasseundervisningen fra kl. 9. Felles eurytmitime med rytmer, musikk og poesi 10:30. Lunsj og mulighet til samtale 11:30.  Adr. Prof. Dahlsgt. 30, Oslo. (3. etg) Meld gjerne fra på forhånd til dneeurytmino eller drop inn:-)

Artikkel om Den norske Eurytmihøyskole i Universitas

Klikk her for å lese artikkelen

Masteroppgave om eurytmi

Marianne Tvedts masteroppgave "Teaching eurythmy in the Norwegian Waldorf Steiner schools: Challenges and Opportunities" kan du laste ned her

Eurythmie - Schöne Bewegung – 100 Jahre Eurythmie

Se innslaget fra den tyske TV-kanalen NDR.
Klikk her

©2015 Den norske eurytmihøyskole   dneeurytmino   Design: LiliO Design